Film | Radio

Koloniområden hotas | Hem & Hyra

En överväldigande majoritet av Helsingborgs koloniområden riskerar att försvinna. Detta stod klart när stadens tjänstemän offentliggjorde Stadsplan 2017. Inom 20 år beräknas Helsingborgs invånarantal öka med omkring 40 000 invånare. Detta enligt Helsingborgs stads beräkningar.

I arbetet med att förtäta staden har stadens tjänstemän utformat ett förslag som nu presenterats, ett förslag son Helsingborgs dagblad var först ut att berätta om. Att  bygga bostäder till för 40 000 nya invånare är en svår nöt att knäcka. Inte minst då tanken är att jordbruksmark kring staden ska skonas. Därför pekas en lång rad områden ut i förslaget som går under namnet Stadsplan 2017. Bland de områden där nybyggnation kan komma att bli verkligen, ses en majoritet av stadens koloniområden. Dessa kan alltså komma att rivas tillförmån för nybyggnation.

– Vi prioriterar bostäder framför kolonier, kommenterade Stina Pettersson, projektledare på Stadsbyggnadsförvaltningen, för Helsingborgs dagblad.

Sedan nyheten om stadens eventuella planer offentliggjordes, kom oron och förtvivlan att spridas bland stadens kolonister. När Hem & Hyra besökte Brytstugans koloniområde var även kampviljan stor. Redan har namninsamlingar skrivits under liksom kolonisterna organiseras i Facebook- grupper.

– Folk är rädda att det ska riva. Man lägger ner mycket tid, pengar och arbete på det här. Det är många som håller livsgnistan uppe. Vi har en kolonist som är 91 år vars son skickade ett brev till oss och skrev att utan kolonin hade hon inte blivit 91 år, säger Gun Bjelkholm.

– Jag har haft koloni i 30 år. Så mycket pengar och glädje som har lagt ner här, också så ska de bara ta det ifrån oss. Om de nu trots vill göra det så kommer vi att protestera. Vi kommer att stå nere vid stadshuset med plakat, och vi är inte tysta, säger Kristina Bergvall.

Comments are closed.