UTRIKES | På senare tid har den israeliska yttrandefriheten varit hårt ansatt menar företrädare för människorättsorganisationer. Idag förs en kamp för att upphäva den antibojkottlag vilken sägs vara till för att tysta en allt mer högljud opposition.

Synbar dubbelmoral
Det var den 11 juli 2011 då Knesset antog den så kallade antibojkottlagen vilken möjliggjorde för enskilda och företag att stämma den som åberopat en bojkott mot staten Israel liksom dess bosättningar i Palestina. Då advokaten Dan Yakir tar emot på organisationen Association for Civil Rights in Israels kontor förklaras lagens funktion.rona

– Det finns två hot inom denna lag. Dels den från myndigheter där föreningar riskerar att bli av med finansiering om de åberopar en bojkott. Sen finns det privata hotet var privatpersoner och företag kan stämma enskilda personer om de upplever sig vara föremål för en bojkott.

Dan Yakir berättar att lagen är konstruerad för att endast skydda israeliska intressen. Exempelvis ses en bojkott mot andra länder, som exempelvis Turkiet som på senare tid sett sig bojkottas av israeliska semesterfirare, vara fortsatt legitim. Samtidigt ses lagen saknar en rad juridiskt vedertagna krav.

– För att stämma någon behöver du inte kunna bevisa att en eventuell bojkott skadat dig eller ditt företag. Du kan få ersättning i alla fall. Men om du kan bevisa att skada skett får du givetvis ett högre skadestånd.

Tydliga effekter
Dan Yakir menar att antibojkott- lagen är formulerad i syfte att kväsa den inhemska oppositionen. Kritiken mot ockupationen av Palestina liksom den expansiva bostadspolitiken beivras på detta vis.
– Än så länge har lagen aldrig kommit att användas. De som varit för lagen ser den som en dämpande effekt och behöver därför aldrig ta den i bruk. Det är ett sätt att tysta den politiska diskussionen i allmänhet och kritiken av makthavarna i synnerhet.

En av de som tydligt känt lagens effekt är Rona Moran som arbetar som efterforskningskoordinator inom projektet Who Profits. Projektet, vars syfte är att kartlägga Israels finansiella politik i de ockuperade områdena, har fått se sina arbetsmetoder förändras på senare tid. Rona Moran menar att antibojkottlagens effekt varit omedelbar och inte går att bortse ifrån.

– Tyvärr fungerar lagen. De flesta har blivit rädda, vilket var poängen. Aktivister kan hantera fängelse, men att stämmas på hundratusentals shekel kan förgöra dig, säger Rona Moran.

Vänt sig till högsta domstolen
Det var dels som ett resultat av projektet Who Profits arbete som lagen tillkom menar Rona Moran som förklarar att organisationen The Coalition of Women for Peace, vilka står bakom projektet Who Profits, tillsammans med en rad andra organisationer vänt sig till högsta domstolen med en vädjan att ogiltigförklara lagen.
– Tidigare kunde vi åberopa en bojkott, men detta är inte aktuellt nu. Då vi vänt oss till högsta domstolen är det av största vikt att vi respekterar dess arbete och inte bryter mot gällande lag.

Dan Yakir som är den advokat med ansvar för kontakten med högsta domstolen säger att beslut om en eventuell prövning tas i december. En prövning som han inte tror kommer att leda någonstans. På frågan om varför rätten att bojkotta är så viktigt svarar Dan Yakir att det hela handlar om grundläggande mänskliga rättigheter.

– I ett demokratiskt samhälle har du rätt att uttrycka, tycka och tänka vad du vill. En lag vars enda syfte är att hindra dig från detta platsar inte i en demokrati. Israel är en demokrati men med det stora problemet att medlemmarna av Knesset inte förstår sig på mänskliga rättigheter. Det har på senare tid en godkänt en rad odemokratiska lagförslag samtidigt som en våg av rasism mot minoriteter svept över landet.

Publicerad i Fria Tidningar 2011.

Comments are closed.