Trots att programmet funnits i Sverige i 12 år och forskning pekar på att Bostad först fungerar, så används det i blygsam skala. Varför går det inte snabbare, om det nu är en så revolutionerande lösning?

Ge hemlösa ett hyreskontrakt utan särskilda krav på drogfrihet eller andra prestationer. Krydda det med ett specialanpassat stöd och hembesök en gång i veckan där hyresgästen är den som uttrycker och bestämmer sitt eget behov. Oavsett om det handlar om vård, jobbsök eller kontakt med hyresvärden. 

Så enkelt skulle Bostad först kunna beskrivas, ett program som forskning menar fungerar bättre än de metoder som ofta används idag för att komma tillrätta med långvarig hemlöshet. I synnerhet för den med allra svårast problematik.

– I en studie från 1998 kunde man visa på att hälften av alla nätter på härbärgen användes av tio procent av hemlöshets-populationen. Det är samma grupp som Bostad först visat sig fungera för, 80-90 procent bor kvar i den bostad de får, jämfört med 30-40 procents kvarboende i trappstegsboende, säger Marcus Knutagård, docent vid Socialhögskolan och fortsätter:
– Det innebär en halvering av kostnaderna för härbärgen, samtidigt som vi vet att en aktiv missbrukare på gatan kostar ungefär en miljon kronor per år.

Läs hela reportageserien från december 2022, i tidningen Socionomen.

Comments are closed.