På en äldreboende i Svalöv lämnades dementa ensamma på natten. Detta upprepades flera gånger på kort tid, det visar incidentrapporter som tidningen tagit del av. Av rapporterna framgår det hur avdelningar lämnats obevakade på grund av personalbrist när läget blivit akut på andra avdelningar. När personal återvänt har det varit oroligt på avdelningen och flera personer har vandrat i korridorerna utan uppsyn. I ett fall var en vårdtagare så orolig att denne tvingades medicineras.

Läs granskning som publicerades i Skånska Dagbladet.

Comments are closed.