Socialtjänsten vittnar om svårigheter att hitta lämpliga familjehem för barn i behov. Samtidigt har utbudet av företag som erbjuder just detta aldrig varit fler. Varför är det så svårt att matcha barn med familjehem?

”Bli fosterhem, intressant och bra ersättning. Anmäl er för placering i Göteborg. Bra arvode och stöd erbjuds. Ni blir kontaktade av vår konsulent som hjälper er”.

Annonsens som dyker upp efter en googling på ”familjehem” är inte unik. Den nämner inte barnets behov eller familjernas egenskaper, pengarna är i fokus. Socialsekreterare som Socionomen talat med menar att det är ett tecken i tiden, att barn i viss mån kommit att bli en handelsvara. De privata företagen knyter familjer till sig för att sedan erbjuda dessa till kommuner som så kallade konsulentstödda familjehem.

Stefan Wiklund, professor vid Stockholms Universitet, leder idag forskningsprojektet ”Familjehem som samhällsåtgärd”. En studie som syftar till att kartlägga utbudet av det som betecknas som familjehemsvård, men också vad som styr socialtjänstens val och hur utbudet växt fram. Bland annat de konsulentstödda.

 – En orsak till att de konsulentstödda familjehemmen etablerats är svårigheten att rekrytera familjehem, i det vakuumet har det uppstått möjligheter för privata aktörer att etablera sig. Men sedan handlar det också om synen på familjehemmen, jämför man med 1900-tal så har det sociala arbetet gått mot en behandlingsdiskurs där de som placeras ska behandlas snarare än att hjälpa barn i nöd, säger Stefan Wiklund…

Läs hela reportageserien i fem delar i tidningen Socionomen från maj 2022.

Illustration Jens Magnusson

Comments are closed.