Greater Copenhagen är ett näringslivspolitiskt partnerskap där de tre regionerna Region Skåne, Region Hovestaden och Region Sjælland ingår, liksom samtliga 33 skånska och 46 östdanska kommuner. Tanken med samarbetet är dels att främja integrationen mellan länderna och att öka den ekonomiska tillväxten. Det var efter en något knackig start, där fler skånska kommuner initialt tvekade att överhuvudtaget vara med, som Greater Copenhagen sjösattes. När dammet lagt sig inrättades en styrelse med 18 styrelsemedlemmar bestående av nio folkvalda politiker från vardera sida sundet… Läs hela reportaget från februari 2018 i tidningen Feministiskt perspektiv.

Comments are closed.