Anställda, sjukhusledning och fackförbund. Alla är de överens om vikten av handledning för yrkesverksamma inom vården. Men att anställda får ta del av extern handledning ledd av utbildad handledare, är ingen självklarhet.

Värdet av att vårdpersonal får ta del av extern handledning ledd av en utbildad handledare, tycks vara odiskutabel. Det är åtminstone den bild som Socionomen får ta del av i samtal med vårdpersonal på Stockholms sjukhus liksom dess chefer. Samma sak betonar företrädare för fackförbund och Region Stockholm. 

Men frågan är hur det egentligen ser ut på Stockholms sjukhus. Har samtliga anställda psykoterapeuter och hälso- och sjukvårdskuratorer tillgång till kontinuerlig handledning ledd av en utbildad handledare? Svaret ska visa sig vara ”nej”. Vi ska återkomma till detta, men först ska vi besöka socionomen Karin Larsson som arbetar som legitimerad psykoterapeut vid akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset i Stockholm. 

Under de sex år som Karin Larsson arbetat på kliniken har personalen fått ta del av extern handledning varannan veckan i en och en halv timme. Från början i en gemensam grupp för samtliga anställda, men allt eftersom personalstyrkan växte kom handledningen att delas upp. Idag ingår psykoterapeut, psykologer, kuratorer och samtalsterapeut i en egen grupp.

– Vår handledare har kompetens inom sexuellt våld och trauma och arbetar mycket med compassionfokuserad terapi och teori. Det är en metod och förhållningssätt som fungerar väl för vår grupp där några är utbildade inom KBT och andra inom PDT.

Läs hela reportaget i tidningen Socionomen #2/2020.

Comments are closed.