NÄRINGSLIV |Då en delegation från Hongkong med miljöminister Edward Yao i spetsen besökte Malmö var det som ett resultat av goda relationer. Förenade i ett ambitiöst miljöarbete knöts värdefulla kontakter.

Sett från Turning Torsos femtiofjärde våning ter sig Malmös stadslandskap som en naturlig inledning till det vidsträckta skånska landskapet. Då en delegation från Hongkong bestående av ett tjugotal politiker, forskare och affärsmän besöker sina kollegor i Malmö är platsen just Sveriges högsta byggnad.
– Vi är vana vid denna höjd i Hongkong, men normalt skyms sikten av andra skyskrapor. Här är utsikten verkligen vacker, förklarar Hongkongs miljöminister Edward Yao.

Gemensamma intressen
Det är ett nära samarbete mellan Hongkong och Malmö som föranlett det långväga besöket. Ett gemensamt intresse för hållbar stadsutveckling ledde fram till ett hållbarhetsavtal mellan de båda parterna vilket undertecknades i september 2011 av kommunstyrelseordförande Illmar Reepalu och Hongkongs miljöminister Edward Yao. Avtalet som fokuserar på hållbara transporter och kommunikation, främjandet av grön teknologi, sophantering samt energieffektivisering är till stor del ett resultat av Ilmar Reepalus hårda arbete i Hongkong menar Edward Yao.
– Vi imponeras av Malmös transformering från en renodlad industristad till en miljöstad. Hongkong är i ständig omvandling och vi tittar på erfarenheterna av Malmös arbete, säger Edward Yao.hongkong

Att Malmö är världsledande inom hållbar utveckling säger mer om omvärlden än om Malmö menar Trever Graham avdelningschef på miljöförvaltningen, som betonar att intresset för Hongkongs miljöarbete är minst lika stort från Malmös sida.
– Jämfört med Hongkong är Malmö luftigt, men allt eftersom Malmö växer måste staden förtätas på ett hållbart sätt. Samtidigt kommer kollektivtrafiken behöva moderniseras, områden som Hongkong har stor erfarenhet av, förklarar Trever Graham.

Enorma affärsmöjligheter
Under det mingel och seminarium vid vilket nätverkandet var i fokus tydliggjorde Hongkongdelegationen sin vilja att identifiera möjligheter till samarbetet liksom främja marknaden för gröna tekniska och innovativa lösningar i och kring Hongkong. Agnes Mak, VD för Hongkongs produktivitetsråd, betonade vikten av att se Hongkong som en gate way to China.
– Att gå in i Kina och göra affärer är inte enkelt för en utomstående. Det handlar dels om språket men också om affärskulturen. Därför är ett samarbete med nyckelpersoner i Hongkong av stort värde, säger Agnes Mak.

Liksom Agnes Mak förklarar Nicholas Brooke, ordförande för Hongkongs forsknings- och teknologicenterorganisation, att det inom Kinas femårsplan avsatts enorma summor för hålbar utveckling. Motsvarande 834 amerikanska billioner dollar sägs vara öronmärkta, en summa av nästintill ofattbara mått liksom den är svår att validera.
– Kina är den främst konsumenten av energi men är också en växande global aktör på miljöarbete. Över hälften av kinas bostäder kommer att byggas om och energieffektivseras inom de närmsta 20 åren, säger Nicholas Brooke.

Bland de svenska deltagarna sågs bland annat företrädare för Schneider Electric Buldings. Det var inte minst företagets erfarenheter att bygga hållbara städer liksom dess kunskap om hur man dels sparar energi och dels frigör kapital för återinvesteringar som var av intresse.
– Vi i Skandinavien har ett systemtänk och ett bra samarbete mellan näringsliv, universitet och myndigheter som de inte alltid haft i andra delar av världen, menar Mattias Fredriksson marknadschef på Schneider Electric Buildings.

Faktaruta:
Den 26 april besökte en Hongkongdelegation med miljöminister Edward Yao i spetsen Malmö. Under dagen besökte delegationen bland annat stadsdelarna Västra Hamnen och Augustenborg liksom Malmö Arena som alla visat prov på ett framstående miljöarbete.

Publicerad i Aktuella Byggen 2012

Comments are closed.