År efter år utsätts socialtjänstens medarbetare för hot och våld. När dess egna åtgärder inte räcker till, riktas ljuset mot de folkvalda. Vad kan, vill och gör politikerna för att stödja socialtjänsten? 

Under 2018 granskade Socionomen det hot och våld som riktas mot personal inom landets socialtjänst. Detta sedan var tredje anställd, i en nationell undersökning utförd av Novus på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, uppgett att de utsatts för hot och våld de senaste två åren. Efter att ha begärt ut ett stort antal tillbudsrapporter liksom en sammanställning av samtliga tillbud i Malmö stad, kunde vi konstatera hur socialtjänstens personal utsattes för hot och våld varannan dag.

Det handlade dels om hur klienter och klienters anhöriga hotade att halshugga personal och om hur anställda söktes upp utanför deras hem och på sociala medier. Kontor bombhotades och skadegörelsen var omfattande. Målet var tydligt och i grunden systemhotande, myndighetsbeslut skulle påverkas. Samma mönster vittnades det om från andra delar av landet.

När vi nu återvänder till ämnet är det för att få en fingervisning om huruvida situationen förändrats på något avgörande vis. Det korta svaret är, nej. För även om antalet tillbudsrapporter är något färre, utsätts socialtjänstens medarbetare i Malmö för hot varannan eller var tredje dag. De får även föremål kastade mot sig och utsätts för våld och förföljelse. Bevittnar hur klienter har med knivar på möten och hängs ut på porrsidor. Mörkertalet antas vara stort.

Flera tillbud sticker ut. Det handlar bland annat om hur en anställds dotter mottar hotfulla sms från en klient. ”Din mamma kommer önska att hon inte blev född när jag är färdig med dig”, står det bland annat. Ytterligare en klient söker upp en anställd i dennes hem och kräver att få komma in, först när polisen kommer till platsen försöker klienten fly men misslyckas. 

Läs hela reportaget i tidningen Socionomen del 1/2020.

Comments are closed.