Snart finns det inga psykoterapeuter inom svensk psykiatri, påstår någon. Falsk säger en annan, vi anställer flera varje år. Hur självklar är egentligen psykoterapeutens roll inom psykiatrin?

Psykoterapeutens roll inom svensk psykiatri är hotad, det menar Anders Klingström ordförande i Akademikerförbundet SSR:s förening för legitimerade psykoterapeuter. Faktum är att hela yrkesrollen motverkas så kraftfullt att den helt och hållet riskerar att försvinna, enligt honom. 

– Regionerna skapar inte psykoterapeut-tjänster, utbildningsplatserna på psykoterapeutprogrammen minskar, dessutom är kåren ålderstigen och många går snart i pension. Jag menar att det finns en risk att yrket psykoterapeut snart försvinner från psykiatrin, den enda grupp som är specialister på psykoterapi. En behandlingsform som vi vet att det finns stort stöd för, säger Anders Klingström.

Varför är psykoterapeutens roll inte mer framträdande inom psykiatrin?
– Dels har det att göra med att beslutsfattare och politiker inte kan de här frågorna, de vet inte skillnaden mellan en psykolog och en psykoterapeut. Det andra har att göra med Socialstyrelsens riktlinjearbete där man dragit åt det biologiska hållet, alltså medicinering med droger och utredning av diagnoser. Så ser det ut i många regioner, inte minst i Stockholm.

Anders Klingström menar att läkemedelsindustrin bär en del av skulden i det han säger är en utarmning av psykoterapeut-yrket. Genom att spendera enorma summor på lobbyarbete gentemot branschen ökar läkemedlens betydelse inom psykiatrin, hävdar han.

– Idag vet vi att patienter går hur länge som helst på antidepressiva, vilket beror på att vården inte har något annat att erbjuda. Läkarna bara fortsätter och fortsätter, trots att det inte är tanken med en sådan läkemedelsbehandling. Den ska kombineras med psykoterapi.

Läs hela reportageserien från september 2023 i tidningen Socionomen.

Comments are closed.