INRIKES | Fukt, mögel, trasiga fönster och dålig luft. Efter granskningen av skandalfastigheten i Landskrona inspekterade miljöförvaltningen bristerna. När inspektionen genomförts togs ett unik beslut. Vår granskning stämmer, samtliga hyresgäster evakueras. Husets 13 lägenheter är för farligt att bo i.

Läs reportaget från huset.
Läs om evakueringen.

Landskronahem har efter Hem & Hyras reportage från skandalfastigheten i Landskrona tagit ett unikt beslut. Samtliga hyresgäster ska evakueras, detta med mycket kort varsel.

Fuktskador, mögel, trasiga fönster, småkryp och dålig luft. När Hem & Hyra besökte hyresgästerna i skandalfastigheten på S:t Olovsgatan i Landskrona i slutet av maj, var uppgivenheten stor. De boende upplevde sig ha blivit lämnade till sitt öde allt medan den juridiska tvisten mellan fastighetsägaren Lars-Eric Persson och Landskrona stad fortsatte. När Landskrona stads miljöchef Jörgen Hanack i samband med reportaget intervjuades och gjordes uppmärksam på omständigheterna, uppgav han att en ny inspektion skulle komma att bli aktuell.
IMG_0741
– Vi har inte haft möjlighet att granska alla lägenheter så
det är möjligt att ni har tittat på en lägenhet som vi inte
har inspekterat. Det låter direkt olämpligt fr barn att bo så, men det har inte komm
it till vår kännedom att det är så illa, sa till Hem & Hyra då.

Denna inspektion har nu genomförts, resultatet är ett beslut om en omedelbar evakuering av fastigheten. Samtliga boende tvingas flytta och erbjuds nya lägenheter av andskronahem. Detta redan inom någon vecka. Nedan följer Hem & Hyras intervju med Landskrona stads miljöchef Jörgen Hanach, i samband med beslutet idag.

Efter Hem & Hyras reportage för en dryg vecka sedan valde ni att göra en inspektion av fastigheten på St: Olovsgatan. Vilket blev resultatet efter denna inspektion?
– Redan när vi inspekterade fastigheten innan tvångsförvaltning så var vi i valet och kvalet om man skulle döma ut fastigheten. Nu ser vi att boendesituationen allmänt är fortsatt dålig med höga fukthalter och mikrobielltillväxt. Därför har vi nu tagit kontakt med Landskronahem. Alternativet från vår sida är att gå in med kraftiga förelägganden för att komma tillrätta med problemen, säger Jörgen Hanack, Landskrona stads miljöchef.

Vilket beslut har Landskrona hem tagit i samband med detta?
– Landskronahem har å sin sida sagt att man väljer att tömma och evakuera fastigheten och erbjuda de boende bättre boende på annan plats. Detta kommer att ske i prioriteringsordning med de värsta lägenheterna först och sen tar de lägenheterna i fallande ordning. Detta kommer att ske i relativt kort tidsperspektiv, inom några veckor.

Varför har inget skett tidigare?
– Man kan säga att tvångsförvaltning visat sig vara ett mycket kraftlöst verktyg när det är frågan om ett stort investeringsbehov som det är i denna fastigheten. Tvångsförvaltaren har ingen rimlig möjlighet att belåna fastigheten utan att vara ägare till denna. Därför har Landskrona stad sedan lång tid tillbaka drivit ärendet att tvångsinlösa fastigheten.

Att en fastighet evakueras på detta vis, hur ovanligt är det?
– Detta är väldigt ovanligt, det här är en fastighet som vi har haft ögonen på länge och som blivit sämre över tid. Vi levde i tron att det skulle bli bättre i fastigheten men ser nu att det inte skett någon förändring och i vissa fall blivit sämre. Det är inte rimligt att man bor kvar i den miljön.

Har det faktum att barn bor i fastigheten spelat in i er bedömning?
– Givetvis är det särskilt allvarligt att det vistas barn i den här miljön. Men det är överhuvudtaget ingen bra boendemiljö för någon.

Är de boende informerade?
– De boende vet ingenting i nuläget, det är diskussioner som kommit upp i samband med vår inspektion.

Vilken roll spelade Hem & Hyras reportage?
– Det var helt klart så att det var ert samtal till oss som fick oss att titta på detta. Vi borde givetvis ha tittat på detta tidigare. Vi har inte gjort det vi skulle göra fullt ut. Men det hänger också på att vi jobbar mycket intensivt med bostadsbeståndet i Landskrona och där är flera fastighetsägare som inte sköter sina fastigheter på ett bra sätt. Vi har därför haft en tung arbetsbörda.

Comments are closed.