Över hela landet finner sig minderåriga och vuxna i en situation där samhället inskränker deras integritet, trots att de inte begått något brott. Det kan handla om LVU eller LVM, tvångsomhändertaganden som beslutas av socialnämnd och fastställts av förvaltningsrätten. De som fattar beslutet är politiker, inte socionomer eller jurister.

Det svenska systemet med förtroendevalda i nämnder och domstolar är omdiskuterat. Frågan är i grunden vem som ska fatta beslut i individärenden. Politiker eller sakkunniga? När frågan ställs till socialminister Lena Hallengren återkopplar hennes pressekreterare Mikael Lindström.

– Det finns tyvärr inte mycket socialministern kan säga i det här skedet. Frågeställningen ingår i utredningen Framtidens socialtjänst, säger Mikael Lindström. Även företrädare för Sveriges kommuner och Landsting avböjer att uttala sig i frågan. 

Men det finns andra som gärna svarar på våra frågor. Det handlar om politiker som fattar besluten och om socialsekreterare som gör utredningarna. En av dessa är Frida Grönsterwall, socialsekreterare i Landskrona som bland annat utreder behovet av tvångsomhändertagande av barn och ungdomar.

Läs hela reportaget i tidningen  Socionomen. 

Omslag: Aron Landahl


Comments are closed.