Socionomen har kartlagt kopplingen mellan universitetsanställda och företag som säljer grundläggande psykoterapiutbildning. En koppling som får anklagelser om jäv att florera.

För personer i flera yrkeskategorier, däribland socionomer, som vill studera vid något av landets psykoterapeutprogram, krävs examen från en grundläggande psykoterapiutbildning (GPU), tidigare benämnd ”steg 1”. En utbildning som inte sällan kostar över 100 000 kronor. Men det finns ingenting som reglerar hur en GPU ska utformas. Marknaden har kommit att översvämmas av upplagor av varierad kvalitet, somliga i regi av misstänkta kvacksalvare. Institutionerna lägger därför ner stor möda på att bedöma dess kvalité.

Det var efter ett tips som Socionomen valde att titta närmare på huruvida personal vid landets psykoterapeutprogram, samtidigt tjänar pengar och involveras i företags GPU. Antingen som ägare av företag eller som anställd vid utbildningarna. Listan fylldes snabbt med programansvariga, studierektorer och adjunkter från flera universitet. 

I ett urval valde vi därför att begränsa oss till anställda som bedömer sökandes behörighet och därmed dess GPU. Denna gång kunde vi se anställda vid Lunds Universitet, Uppsala Universitet och Karolinska Institutet… Läs hela reportaget i tidningen Socionomen nummer 8/19.

Comments are closed.