Barnen är samhällets mest värnlösa individer och de som är i störst behov av trygghet och kontinuitet. Men när läget blir akut och barnet inte längre kan bo hemma är det inte säkert att samhället är redo att ställa upp. Faktum är att när det kommer till att garantera utsatta barn och ungdomars rätt till placering i familjehem i rimlig tid, är det mer regel än undantag att den minderårige får vara god att ställa sig i kö och vänta. I en granskning kan Socionomen visa på hur ett stort antal barn tvingas bo månad efter månad på tillfälliga jourhem. Flytten till varaktigt familjehem som enligt socialtjänstlagen ska ske senast sex månader efter att barnet placerats på jourhem, skjuts upp månad efter månad. I flera fall är det frågan om år.

I Socionomens granskning ingår socialtjänstens placeringar i jourhem och familjehem i Stockholm, Göteborg och Malmö sedan den 1 januari 2017. En granskning som visar på hur minst 440 barn och ungdomar väntat längre än sex månader i jourhem. 

Läs hela granskningen på Socionomen.nu eller i papperstidningen #6/2018.

Comments are closed.