Finns det bra och dåliga terapeuter? Ja, menar inte bara patienter utan även forskare som tittat på frågan. Faktum är att den terapeutiska metoden till viss del ges en undanskymd roll. Åtminstone jämfört med terapeutens personliga egenskaper.

På nätforum och i vardagslivet tipsar människor varandra om bra terapeuter och avråder från dåliga. Inte sällan är det terapeutens personliga egenskaper som är i fokus. Men bland forskare och inte minst här i tidningen Socionomen, läggs ofta fokus på vilket terapeutisk metod som fungerar bäst för en patient. Så hur ligger det till, är terapeuters personlighet oviktig så länge de behärskar sin metod?

En av de som på en rad sätt studerat frågan om terapeutens betydelse för behandlingens utfall, är Helene Amundsen Nissen-Lie, professor vid universitet i Oslo. Dels genom en kvantitativ analys av förändring i symtom.
– Vad vi sett är att variationen i utfall som har att göra med terapeuten är mycket större än den som kan tillskrivas metoden.

Även terapeutens egenskaper har studerats kopplat till utfallet. I dessa studier har man kunnat konstatera att det avgörande bland annat är terapeutens förmåga att svara på patientens uttryck och beteenden, liksom terapeutens interpersonella funktion under press.
– De som klarar att hålla fokus på exempelvis utmanande patienters upplevelse och inte blir defensiva, utan klarar vara empatiska och vänlig, får generellt ett bättre utfall. Även terapeuter som inte blir frustrerade och känner sig angripna när de blir i ifrågasatta av patienten, utan snarare förstår att patienten känner sig frustrerad eller missförstådd, får ett bättre utfall.

Läs hela reportageserien i tidningen Socionomen från sommaren 2022.

Foto: Gettyimages

Comments are closed.