Ministern: ”Kan inte ge allt till alla”

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall menar att landets kommuner måste prioritera socialtjänsten. Hon lyfter regeringens satsningar men kan inte svara på frågan om kommunerna kan vänta sig ytterligare stöd. 

I många kommuner går socialtjänstens budget inte ihop. Samtidigt hävdar Akademikerförbundet SSR att regeringens satsningar i praktiken innebär ett minskat stöd, när inflationen räknas in.

– Jag uppfattar att både Akademikerförbundet och SKR är medvetna om den tuffa ekonomiska situation som vi befinner oss i. De har visat förståelse och sagt att det är bra satsningar som regeringen gjort. Dels de 8 miljarder som läggs på socialtjänsten liksom bemanningssatsningarna de kommande åren, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Hur ser ni på att socialtjänstens budget på flera håll minskar?
– Jag möter kommuner som inte prioriterar att minska socialtjänstens budget. I det kommunala självstyret handlar det om att göra prioriteringar, då är det viktigt att de får förutsättningar vilket vårt tilläggsanslag på 16 miljarder kronor till kommunerna hjälper till. Samtidigt är det en av regeringens viktigaste frågor att dämpa inflationen, för lyckas vi inte med det så kommer resurser till välfärden att urholkas de kommande åren.

Läs hela intervjun som är en del av en reportageserie i tidningen Socionomen, januari 2024.

Foto: Axel Adolfsson

Comments are closed.