Barn med adhd bemöts olika av socialtjänsten

Personer med adhd är ofta i behov av stöd, att de är överrepresenterade bland socialtjänstens klienter är därför naturligt. Men frågan är hur en familj och barn med adhd bemöts?


Adhd har på senare tid varit på mångas läppar, somliga menar till och med att ”alla har adhd nu för tiden”. Ett påstående som faller på sin egen orimlighet. Men att svara på hur många som har diagnosen är svårt, enklare är det att dyka ner i den statistik som finns. En statistik som brister men likväl ger en fingervisning.

Analyser baserade på Socialstyrelsen patientregister från 2017 visar att cirka 86 000 personer, varav cirka 34 000 barn, hade minst en vårdkontakt med huvuddiagnosen adhd. Metaanalyser visar samtidigt att förekomsten av adhd hos barn är omkring 5-6 procent. Men bland ungdomsbrottslingar är andelen betydligt högre. 12 procent bland pojkar och 18 procent hos flickor enligt studier från Kriminalvården. Bland vuxna från 30 år med adhd är det samtidigt tio-elva gånger vanligare med missbruk enligt Socialstyrelsen.

Även bland socialtjänstens klienter är de med adhd överrepresenterade. När intresseorganisationen Attention skickade ut en enkät till akademikerförbundets medlemmar, uppskattade socionomerna att mellan 50-90 procent av klienterna hade en NPF-diagnos (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) där adhd ingår.


– De som skattade förekomsten allra högst arbetade ofta inom missbruksvården. Det här är inte en vetenskaplig undersökning men det visar på något sätt på det självklara. Att många med NPF-diagnoser är i behov av stöd från samhället och kommer i kontakt med socialtjänsten i högre grad än andra, säger Elisabeth Sundström Graversen kanslichef vid Attention och projektledare vid Familjelyftet.

Läs hela temanumret i tidningen Socionomens första nummer 2022.

Comments are closed.