Internetbaserad psykoterapi har formligen exploderat på senare tid. Pandemins krav på distans mellan människor skyndade på processen. Frågan är till vilket pris och med vilket resultat?

Den 11 mars 2020 stängdes samhället ner till följd av pandemin. Mängder av patienter saknade plötsligt möjligheten att träffa sin psykoterapeut. I Sverige, ett av världens mest digitaliserade länder, vändes blicken snabbt åt internetbaserad psykoterapi.

Men frågan är hur effektiv nätets psykoterapi egentligen är i jämförelse med behandling ansikte mot ansikte. En som tittat närmare på frågan är Cecilia Björkelund, senior professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin. Hon har deltagit i en internationell studie baserad på 17 521 patienter om effekterna av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT).

– Det som vi ser är att textbaserad iKBT är lika effektiv som fysisk KBT för vuxna patienter med lindrig eller medelsvår depression. För många är det ett fantastiskt sätt att kunna ta till sig terapi, utan att behöva resa till terapeuten, säger Cecilia Björkelund.

Ett något överraskande resultat, åtminstone för den fördomsfulle, är att effekten av iKBT visade sig vara god även för äldre personer…

Läs hela reportageserie i tidningen Socionomen från oktober 2021.
Illustration: Rebecca Elfast

Comments are closed.