Politiker från höger till vänster talar om vikten av självförsörjning. Alla som kan ska arbeta enligt normen. Men trots den insikten står många unga utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Frågan är vad det beror på?

Statistiken talar sitt tydliga språk, unga utrikes födda kvinnor arbetar i lägre utsträckning än jämnåriga kvinnor födda i Sverige liksom unga utrikes födda män. Bland utrikes födda kvinnor i åldern 20-29 år arbetar bara 52 procent. Motsvarande siffra för inrikes födda kvinnor är 73 procent respektive 67 procent för utrikes födda män i samma ålder.

– Tittar vi på de personer som går Arbetsförmedlingens etableringsprogram så ser man en stor könsskillnad i inträdeshastigheten på arbetsmarknaden. Det går inte fort för männen, men ännu långsammare för kvinnorna. säger Olof Åslund professor vid Uppsala Universitet och fortsätter:

– Skillnaden kan bero på en särbehandling från myndigheten men det kan också bero på att en del av kvinnorna inte är lika motiverade att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är onekligen en nöt för politiken att lösa vad denna skillnad bero på.

Läsa hela reportageserien i fem delar i tidningen Socionomen från maj/juni 2021.

Comments are closed.