På tre veckor mördades fem kvinnor i Sverige. Vårens mörka statistik väckte starka känslor och debatten kokade. Men i allt väsentligt är allt som vanligt. Femton kvinnor mördas varje år av en person som de har eller haft en relation till.

Under dagarna
som passerade mellan den 30 mars och 17 april mördades fem kvinnor i Sverige. Samtliga misstänkta gärningspersoner är män, några av vilka haft en relation till kvinnorna. Upprördheten var stor och den politiska debatten om våld i nära relationer tog åter fart. I den gick justitieminister Morgan Johansson ut med att regeringen skyndsamt vill sjösätta ett åtgärdspaket mot våld i nära relationer som ska vara minst lika ambitiöst som det 34-punktprogram som togs fram för att motverka gängkriminaliteten.

– Vi hoppas kunna presentera det här paketet inom kort, men det är många viljor som måste komma överens och sedan ska finansiering på plats för en del förslag. Så det återstår lite arbete innan vi är färdiga, säger Morgan Johansson till Socionomen.

Bland förslagen som kommer att föras fram finns en rad straffskärpningar och inskränkningar av förövarens friheter. Det handlar bland annat om straffskärpning för grov kvinnofridskränkning liksom för den som bryter mot kontaktförbudet. Det ska också komma att bli enklare att sätta fotboja på förövare. 

– Det är mannens rörlighet som ska begränsas, inte kvinnans. Jag menar också att reglerna kring vårdnad, umgänge och boende bör ses över. Min uppfattning är att om en man beter sig riktigt illa så kan han ha passerat en gräns där han försuttit sin chans att ha umgängesrätt med de gemensamma barnen. Om man slår sin fru eller sambo då är man inte bara en dålig make utan även en dålig pappa. En man som är våldsam mot sin partner, han skadar också uppväxten för barnen, säger Morgan Johansson.

Läs hela reportageserien i sex delar i tidningen Socionomen juni-nummer 2021.

Comments are closed.