Missbrukare, ungdomar med självskadebeteende, asylsökande, äldre och sjuka. Socialtjänstens anställda kommer dagligen i kontakt med personer i utsatta situationer. I mötet med dessa krävs en särskild personlig lämplighet, en lämplighet som många socialtjänstmedarbetare besitter.

Men så finns det, liksom i alla skrå, anställda av den rakt motsatta kalibern. Under de senaste åren har flera rättsfall blivit vida omskrivna. Det handlar om anställda som dömts för att ha begått allt från datorintrång till grova sexualbrott, mutbrott och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Det mer kända exemplet är den livstidsdömde Johanna Möller, tidigare anställd vid socialtjänsten i Eskilstuna och som drev ett HVB-hem där flyktingpojkar uppgavs ha utnyttjats sexuellt.

Frågan är hur ansvariga vid landets socialtjänster arbetar med att rekrytera rätt personal. Går det överhuvudtaget att försäkra sig om personers lämplighet, eller är det hela ett lotteri?

Läs hela reportaget som publicerades i tidningen Socionomen 23 april 2019.

Comments are closed.